AFRİKA ÇAD ÜLKESİNDE GENEL MERKEZİMİZİ HİZMETE AÇTIK

Valide insani yardım derneği olarak insani yardım faaliyetlerimizi yakından takip edebilmek ve sevgili bağışçlarımızın yardımlarını birinci elden Afrikalı mazlum kardeşlerimize ulaştırabilmek için Afrika Çad ülkesinde genel merkezimizi açtık.

Daha önceden Afrika'da doğruluğuna inandığımız partner derneklerle çalışmalarımızın birtakım aksaklıklara neden olduğunu gözlemledik bu sebepledir ki Afrika'da derneğimizi temsilen genel merkez açmamız kaçınılmaz oldu gönüllü kardeşlerimizin faaliyet göstereceği Çad ülkesinin başkenti Ndjamena'da bulunan genel merkezimize ihtiyaç duyan tüm STK kardeşlerimizi ağırlamanın da mutluluğumu yaşayacağız.

  • İzlenme :24